Hvalpsund Vandværk

Der afholdes ordinær generalforsamling i Hvalpsund Vandværk A.m.b.a

onsdag den 20. marts kl. 19.00 på Pakhuset i Hvalpsund.

Generalforsamlingen gælder for de sammenlagte vandværker Louns vandværk og Hvalpsund Vandværk.

Der er tilmelding til generalforsamlingen. Tilmeldingen kan tilgå hvalpsund@mail.dk eller 23960203

senest den 18. marts 2024.


13.3.2024 Der er nu mulighed for at få sin vandregning sendt ud på mail, hvilket vi naturligvis opfordrer Jer til at gøre, alternativt tilmelde Jer betalingsservice, da det sparer en del omkostninger for Vandværket.  Vil du fremover have den på mail, så skriv en besked til hvalpsund@mail.dk

27.12.2023: Der er foretaget aflæsning i Louns området, men på grund af et problem med aflæsningsssystemet, er der flere målere hvor vi har måttet foretage en skønnet aflæsning. Det betyder at der kan være en mindre afvigelse af det du selv har registreret som forbrug, og det vi aflæser. På grund af sammenlægningen med Hvalpsund,  har vi måttet benytte de foreliggende data, men oplever du at der er store afvigelser, er du velkommen til at kontakte os. Vi vil gerne understrege at forbruget bliver reguleret ved næste afæsning således alle bliver korrekt afregnet. 


Oktber 2023: Der er IKKE konstateret PFAS i vandprøverne for Hvalpsund og tidligere Louns vandværk.