Hvalpsund Vandværk

Hvalpsund Vandværk foretager elektronisk aflæsning af målere i perioden 1. januar til den 7. januar hvert år.


Aflæsningstallene danner grundlag for den opkrævning vandværket udsender i marts måned. 


Aflæsningstallene videregives til Vesthimmerlands Forsyning, hvor de danner grundlag for deres opkrævning af vandafledningsafgiften. Vesthimmerlands Forsyning udsender deres fakturaer i februar måned.


Forbrugerne modtager altså 2 fakturaer hvert år. En fra Hvalpsund Vandværk for levering af vand, og en fra Vesthimmerlands Vand for afledning af vand.