Hvalpsund Vandværk

Enfamilieshuse med vandur


Årlig fast afgift pr vandur

550,-

Pris pr. m3 vand4,50

Afgift til staten pr m3 vand

6,37

Sommerhus med vandur:

Årlig fast afgift pr vandur


550,-

Pris pr. m3 vand

4,50

Afgift til staten pr m3 vand6,37

Erhverv med vandur:
Årlig fast afgift pr vandur550,-

Pris pr. m3 vand4,50

Afgift til staten pr. m3 vand6,37

Ubebygget grund:
Årlig fast afgift 550,-

Flytteopgørelse100,-

Genåbning af vand1000,-

Ekstra ordinær aflæsning250,-

Manglende adreseændring250,-

Anlægsbidrag ved tilslutning til eksisterende forsyningsområde:Stikledningsdimension

Hovedanlæg

Forsyningsledning

Stikledning

32 mm

10600,-

7000,-

7000,-

40 mm

15900,-

7000,-

7500,-

50 mm

21200,-

7000,-

8000,-

63 mm

26500,-

7000,-

8500,-

75 mm

30500,-

7000,-

9000,-

Nye fremtidige forsyningsområder i landzone betales med nedenstående anlægsbidrag:
Stikledningsdimension

Hovedanlæg

Forsyningsledning

Stikledning

32 mm

10600,-

96000,-

7000,-

40 mm

15900,-

96000,-

7500,-

50 mm

21200,-

96000,-

8000,-

63 mm

26500,-

96000,-

8500,-

75 mm

30500,-

96000,-

9000,-

Alle priser er excl. moms